Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

Sekcje

 

W ramach Koła Naukowego COGNITIA działają trzy sekcje:

  • Sekcja naukowo–badawczato dynamicznie realizowane projekty badawcze i naukowe. Praca z tekstem, dociekania i dyskusje oraz praca badawcza, zogniskowana na ważnych, interesujących nierozpoznanych jeszcze obszarach lokalności i globalności.

  • Sekcja wolontariatu i terapiito przede wszystkim pomoc potrzebującym i  współpraca z naszymi interesariuszami głównie z regionu Ziemi Kłodzkiej, oraz rozwój umiejętności interpersonalnych i terapeutycznych w ramach szkoleń i warsztatów. To działania wolontariackie realizowane przez członków Koła na rzecz osób potrzebujących, to rozwijanie wrażliwości i empatii, dawanie wsparcia i niesienie profesjonalnej pomocy, wspólne poszukiwanie rozwiązań.

  • Sekcja sztuki i działań twórczych na rzecz regionu – to kreatywna ekspresja członków Koła, inspirowanie i wspieranie lokalnej twórczości, promowanie regionu z naczelną ideą odkrywania i wspierania talentów. To także propagowanie wiedzy o regionie, o jego zasobach, oraz prezentowanie wyników badań ukazujących piękno i specyfikę lokalności poprzez wystawy, projekcje filmowe, konkursy i inne działania twórcze.

 

W sekcjach pytamy i poszukujemy odpowiedzi, odnajdujemy i rozwijamy zasoby, uczymy się od siebie i innych, a nade wszystko jesteśmy razem i twórczo współpracujemy!

Dołącz do nas!