Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

Dwuetapowy projekt naukowo- badawczo-terapeutyczny o charakterze streetworkingowym pt. "Dwie strony magii ulicy"

Piszą o nas:

1.     dlaStudenta.pl – link: http://bit.ly/1Jvyn5i

2.       Radio Eska Info – link: http://bit.ly/1NksjlH

3.       Onet.pl – link: http://bit.ly/1i0JL2K

 

Dwie Strony Ulicy

Pierwszy etap już realizowany we współpracy z jednostkami Samorządu to diagnoza - tworzenie mapy zagrożeń  i mapy pozytywnego potencjału przestrzeni miejskiej Kłodzka w perspektywie potrzeb dzieci i młodzieży.

Etap ten zakłada doskonalenie  wiedzy oraz streeworkingowych umiejętności członków Koła we współpracy z organizacjami streetworkingowymi i streetworkerami realizującymi podobne projekty w Polsce i za granicą.

 

Magiczna Ulica

Drugi etap to praca streeworkingowa z dziećmi i młodzieżą na obszarze miejskim wytypowanym w procesie badań.

Praca, zakładająca rozwój pozytywnych zasobów środowiska, odkrywanie i wspieranie pasji oraz dynamiczne „rozświetlenie” przestrzeni ulicy magią umiejętności i radości dzieci, które stały się żyjącą i migotliwą cząstką pejzażu ulic tego pięknego miasta. To także pozwoli na zwiększanie świadomości mieszkańców dotyczącej istniejącego, niepowtarzalnego w tym miejscu klimatu i piękna ludzi oraz niezwykłych walorów architektonicznych Kłodzka. 


Koordynatorem projektu jest vice Przewodnicząca Koła Naukowego Psychologii i Pedagogiki COGNITIA  Joanna Pińczuk – studentka I roku Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego z Opieką nad Dzieckiem, opiekunem naukowym  - Opiekun Naukowy Koła COGNITIA, psycholog dr Andrzej Chmiel.

Projekt wspiera kłodzkie - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Naukowych Innowacyjnych Artystycznych

--------------------------

Cele projektu Dwie strony magii ulicy:

1) rozpoznanie zasobów i zagrożeń (diagnoza społeczna)

2) przygotowanie grupy kompetentnych i skutecznych streetworkerów działających lokalnie w środowisku pięknej Kotliny Kłodzkiej (warsztaty i treningi)

3) zbudowanie zaufania i rozwojowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach wyboru i przekraczania granic

4) inspirację do rozwoju i rozwój zasobów dzieci i młodzieży w pracy z nimi na ulicach Kłodzka w celu pozytywnej zmiany i minimalizowania zagrożeń

5) tworzenie sytuacji rozwojowych – spójnych, zrównoważonych, otwartych zgodnie z modelem salutogenezy Antonovsky’ego

6) wspieranie odpowiedzialnych wyborów poprzez akceptację, tolerancję i wzmacnianie tego co pozytywne

7) cierpliwe w czasie dążenie do pozytywnej i trwałej zmiany jednostki i środowiska.

--------------------------

A. Olejniczak -Merta pisała:  „Dzieci ulicy są marginesem życia, ocenianym stereotypowo, instynktownie odpychanym przez zorganizowany świat życia społecznego, z obawy przed destrukcją, którą mogą wnosić w jego struktury”.

W naszym projekcie działamy wbrew takiemu przekonaniu, chcąc pokazać, że to w nich tkwi potencjał rozwoju, siła twórcza -  siła, która ma moc transformacji, może służyć pozytywnej przemianie tego co destrukcyjne w to co kreacyjne, przy odpowiedniej inspiracji.

Streetworking nie jest bowiem oddziaływaniem korygującym, czy pedagogizującym zgodnie z powszechnie przyjętym wzorcem narzucanych norm, wychowywania poprzez zwracanie uwagi, poprzez mówienie jak należy i co należy.

 

Inspiracja do tworzenia

Streetworking jest inspiracją do zmiany, do tworzenia i odkrywania siebie,  jest rozbudzaniem pozytywnych zasobów, które poprzez rozwój mogą zmieniać i zmieniają na lepsze.

Dziecko jest dla nas podmiotem i partnerem zawsze wymagającym szacunku, a nie obiektem oddziaływań wychowawczo - edukacyjnych.

Prosimy więc nie oczekiwać od nas i naszego projektu działań interwencyjnych i korektywnych w stylu „tak nie rób, rób tak bo…” tym zajmują się odpowiednie służby i niech to robią nadal.

W naszym projekcie dziecko jest podmiotem, ma wybór i naszą rolą jest zainspirować je do dobrego wyboru, do tego by chciało być z nami, by chciało tworzyć wykorzystując swoje umiejętności, by rozwijało swoje zasoby.

 

Zaufanie i wsparcie ponad wszystko

To wymaga zbudowania zaufania pomiędzy zespołem streetworkerów i dziećmi ulicy – jest to kolejny ważny etap projektu, bo budowanie zaufania wiąże się z okresem ryzykownych prób, przed którymi uprzedzamy i których jesteśmy świadomi.

 Czasem w ramach początkowych działań dochodzi do przekraczania granic i prowokacyjnego naruszania prawa przez naszych podopiecznych, przed czym uprzedzamy, zaznaczając, że streetworker nie jest od interweniowania  i nie jest od donoszenia, pokornie musi przejść ten test tworzenia wspólnoty i nie dać się wciągnąć w grę prowokacji i oczekiwań  -prosimy więc o zrozumienie jego roli, którą jest wsparcie w zrozumieniu błędu poprzez wykorzystanie kontrastu emocjonalnego, nastrojowego pomiędzy  – twórczą pozytywną sytuacją, a negatywną  destrukcyjną sytuacją, jednak bez oczekiwanych często społecznie  działań korektywnych, czy upominających, bo streetworker to też spolegliwy opiekun wg Tadeusza Kotarbińskiego i facylitator wg Carla Rogersa.

W tym obszarze czujne powinny być odpowiednie służby, rozumiejąc, że rolą streetworkera jest bycie zawsze po stronie dziecka, gdyż tego ono jeszcze  nie doświadczyło:  akceptującej obecności, zaufania i wsparcia, które są niezbędne do zbudowania dojrzałej i odpowiedzialnej tożsamości. Ten brak spowodował, że jest tu gdzie jest.

 

Akceptacja wyboru i tolerancja ze wzmacnianiem tego co pozytywne

Umiejętności wybierania uczy się mając alternatywę – nasza praca i projekt tworzy tę alternatywę, nie ograniczając wyboru, każdy może wybrać zło, ale za kolejnym razem jest to coraz trudniejsze – bo dobro jest po prostu atrakcyjniejsze, a dzieci są mądre.

Dla nas dziecko wymaga szacunku i ma prawo do błędu, jest zgodnie z tym co pisał Martin Buber: wyjątkowe, niemierzalne, wolne, refleksyjne i adresowalne. Naszą podstawową odpowiedzialnością  i zadaniem jest tworzyć sytuacje umożliwiające dobry wybór oraz rozwój pozytywnych zasobów dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie, stymulowanie i nagradzanie.

 

Czas pozytywnej zmiany

Wymaga to czasu i cierpliwości jak każda dobra i trwała zmiana – my dajemy sobie ten czas i prosimy o nie zakładanie cudownej zmiany w przeciągu roku, bo złe zmiany następowały latami i potrzebują lat, by obróciły się w dobro.