Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

Nasze plany

 

Nasze plany i cele, wyrastają z pięciu filarów strategii Wydziału: współpraca, lokalność, transgraniczność, kreatywność, praktyczność

  • Stały dynamiczny rozwój i współpraca - lokalnie i globalnie np. Sekcji Wolontariatu i Terapii z interesariuszami z regionu Ziemi Kłodzkiej – organizacja szkoleń, międzynarodowa współpraca Sekcji badawczej, wspólne działania twórcze w ramach projektów lokalnych i transgranicznych
  • Wydawnicze: Publikacja wyników badań i  zrealizowanych projektów np. „Dzieci Kłodzka – współczesne wyzwania   i   potrzeby”,  „Szczęśliwa Kotlina Kłodzka”
  • Promocja uzdolnionych dzieci i młodzieży regionu np: „Dzieci Kłodzka – współczesne wyzwania i potrzeby”, „Konfrontacje muzyczne juniorów”, „Moje szczęście – moje piękno- mój region”,
  • Partnerskie wsparcie projektu POL CZA D (Polsko Czeskiej Akademii Dziecka)
  • Wyjazdy konferencyjne i naukowo - badawcze (Czechy, Litwa, Łotwa, Niemcy)
  • Rozpoczęcie kolejnego projektu naukowo - badawczego pt. „Szczęśliwa Kotlina Kłodzka”
  • Projekt „Pasja wiedzy w krajobrazie piękna” – w tym tematyczne wieczory filmowe i spotkania kołowe z niespodzianką: sezon pierwszy – KNaSF (Kołem Nakręcone Spotkania Filmowe)

Naszym nadrzędnym  celem jest poznanie - COGNITIA, działanie z pasją i wspieranie innych w rozwoju!