Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

Biogram

prof. dr hab. Józef Kargul

 


Pedagog, andragog, profesor nadzwyczajny (tytuł profesora w 1992) w Uniwersytecie Wrocławskim, od 1997 profesor zwyczajny.

Wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej  i Poradoznawstwa.

Od 1999 roku organizator i kierownik naukowy  cyklicznie organizowanych warsztatów naukowych adresowanych do doktorantów, asystentów, adiunktów  i innych badaczy  pod  nazwą:

  "Letnia  Szkoła Andragogów  i Poradoznawców".

Twórca i redaktor  naukowy w latach 1999 -2006 cyklicznego wydawnictwa  -  obecnie punktowanego czasopisma - pt. „Dyskursy Młodych  Andragogów”.

 

Kontakt: jozef.kargul@dsw.edu.pl

 

Wykaz publikacji od roku 2005:

1.Kargul J., Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Wydawnictwo DSWE, Wrocław 2001, Wydanie II zmienione i rozszerzone Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP Wrocław 2005.

2.Kargul J., Die gesellschaftlich-kulturelle Animation und die kulturelle Bildung - ein Widerspruch ? [w:] Kulturelle Erwachsenenbildung in Polen am Beispiel Lubuskie, Warschau und Płock, Hrsg. Henryk Depta, Józef Kargul, Józef Półturzycki .- Münster : Waxmann, 2005 - (Europäisierung durch kulturelle Bildung. Bildung - Praxis - Event ; Bd. 2, s. 21—28.

3.Kargul J., Interkulturelle Forschungsprämissen und Methoden (Vorgehensweise, getrennte Untersuchungen, Gegenstandsadäquanz) współautor Inga Börjesson [w:] Interkulturelle Betrachtungen kultureller Bildung - mit Buckower Empfehlungen, Berlin : Humbold-Universität, 2005, Bd 6, s. 26-32 .

4.Kargul J., Konzeptionelle Projektierung der Akademie für kulturelle Bildung [w:] Interkulturelle Betrachtungen kultureller Bildung - mit Buckower Empfehlungen, Berlin : Humbold-Universität, 2005, Bd 6, s. 67-71.

5.Kargul J., Kulturelle Aktivitäten der Erwachsenenbildung in der Wojewodschaft Lubuskie, współautorzy Sylwia Słowińska, Mirosław Gancarz, w: Kulturelle Erwachsenenbildung in Polen am Beispiel Lubuskie, Warschau und Płock, Hrsg. Henryk Depta, Józef Kargul, Józef Półturzycki, Münster : Waxmann, 2005 (Europäisierung durch kulturelle Bildung. Bildung - Praxis – Event Bd. 2, s. 103-161.

6.Kargul J., Kulturelle Bildung - Balance zwischen gesellschaftlichen Erwartugen und Orientierung an der Klientel [w:] Interkulturelle Betrachtungen kultureller Bildung - mit Buckower Empfehlungen, Berlin : Humbold-Universität, 2005 ; Bd 6, s. 23-26 .

7.Kargul J., Kulturelle Erwachsebnbildung in außerschulischen Einrichtungen - Analyse und Interpretation der quantitativen Ergebnisse, współautorzy; Sylwia Słowińska, Mirosław Gancarz [w:] Kulturelle Erwachsenenbildung in Polen am Beispiel Lubuskie, Warschau und Płock,  Hrsg. Henryk Depta, Józef Kargul, Józef Półturzycki, Münster : Waxmann, 2005, (Europäisierung durch kulturelle Bildung. Bildung - Praxis - Event ; Bd. 2, s. 53-79.

8. Kargul J., O współpracy kulturalnej Lubuskiego i Brandenburgii [w:] Rozpoznania i szkice pedagogiczne, red. nauk. Dzierżymir Jankowski, Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005, s. 169-178.

9. Kargul J., Instytucje kultury w świetle badań empirycznych [w:] Kultura współczesna a wychowanie człowieka: materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  „Człowiek w świecie kultury – kultura w życiu człowieka” (Zwierzyniec  7-9 czerwca 2005 roku) pod red. D. Kubinowskiego, s. 337 –346  Lublin.

10. Kargul J., Europäisierung durch kulturelle  Bildung. Bildung – Praxis  - Event, Waxman, Münster/New York/München/Berlin 2005 współredaktor: Wiltruda Gieseke.

11. Kargul J., Kulturelle Erwachsenenbildung in Polen am Beispiel Lubuskie, Warschau und Płock, Waxman, Münster/New York/München/Berlin 2005, współredaktorzy: Henryk Depta i Józef Półturzycki.

12. Kargul J., Od nauczania do całożyciowego uczenia się [w:] Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacja dorosłych  pod. red. Tadeusza  Aleksandra i Doroty Barwińskiej, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Technologii Eksploatacji, Kraków Radom 2007, s. 56-66.

13. Kargul J., Kulturverbreitung oder Verbeitung (Propagierung) von Mustern der kulturellen Tatigkeit (der kulturellen Partizipation)?[w:] Ulrike Heuer, Ruth Siebers (Hrsg.), Weiterbildung am Beginn des 21. Jahrhunderts, Waxmann 2007, Munster 2007, s. 228-240.

14. Kargul J., Miejsce pedagogiki pracy w badaniach nad dorastaniem, dorosłością i starością człowieka XXI w. Spojrzenie andragoga [w:] Pedagogika Pracy i Andragogika, z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku pod. red. Zygmunta Wiatrowskiego i Kazimierza Ciżkowicza, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2007, s. 273-279.

15. Kargul J., Ludzie starzy w kulturze indywidualizmu [w:] L. Frąckiewicz, E. Górnikowska-Zwolak (red.), Współczesne wyzwania edukacji dorosłych. Obszary współpracy gerontologii i andragogiki, Wydaw. GWSP, Mysłowice 2008, s. 101-106.

16. Kargul J., O zmianach w kształceniu dorosłych [w:] Dorosły w procesie kształcenia pod. red. A. Fabiś, B. Cyboran, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji, Bielsko-Biała – Zakopane 2009, s. 19-25.

17. Kargul J., Edukacja ustawiczna z perspektywy kultury indywidualizmu [w:] Edukacja Dorosłych, 2009, 1 (60) , s. 53-59.
Kargul J., Pedagogika kultury a pedagogia kultury [w:] Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury, konsekwencje dla teorii i praktyki pod. red. J. Gajdy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP, Warszawa 2009, s. 51-67.

18. Kargul J., O stereotypach i mitach we współczesnej polskiej andragogice [w:] Edukacja Dorosłych, 2009, 2 (61), s. 9-18.

19. Kargul J., Edukacja ustawiczna z perspektywy kultury indywidualizmu [w:]
Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń : studia i szkice socjopedagogiczne dedykowane prof. Janowi Saranowi,  Magdalena Pakuła, Anna Dudak (Red.), Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 35-41.

20. Kargul J., Pedagogika kultury a pedagogia kultury, Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury : konsekwencje dla teorii i praktyki, Janusz Gajda, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009, s. 67-72.


21. Kargul J., "Doradca zawodowy" - okopany konserwatysta - szkodliwy anachroniczny działacz, czy pomocną dłoń wyciągający spolegliwy opiekun? [w:] Rocznik Andragogiczny, 2009, s. 235-240.


22. Kargul J., The Authority of an Animator of Culture [w:] Culture Management - Kulturmanagement - Zarządzanie Kulturą, 2010, 3 (3) , s. 73-77.


23. Kargul J., Autorytet animatora kultury [w:] Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury, Katarzyna Olbrycht, Dorota Sieroń-Galusek (Red.), Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 177-184.


24. Kargul J., Zgryźliwy starzec vs pogodny staruszek : czy opozycja? [w:] Obecność kobiet i problematyki kobiecej w refleksji andragogów i pedagogów społecznych, Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Mirosław Wójcik (Red. nauk.), Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im Kardynała Augusta Hlonda, 2010, s. 269-275.


25.Kargul J., Profesor Olga Czerniawska nauczycielem młodego pokolenia andragogów [w:] Rocznik Andragogiczny, 2010, s. 33-34


26. Kargul J., O przemocy starych ludzi wobec otoczenia [w:] Zagrożenia w starości i na jej przedpolu, Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Krzysztof Czykier (Red.), Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010, s. 347-353


27. Kargul J., Doświadczenie biograficzne w spotkaniu międzykulturowym [w:] Andragogiczny wymiar wydarzeń osobistych i globalnych w badaniach biograficznych, Olga Czerniawska (Red. nauk.), Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011, s.341-349.

28.Kargul J., From Lifelong Education to Self-Study Throughtout the Whole of Life [w:] Continous education as a social fact, N. A. Lobanov, V.N. Skvortsov (Eds.), Saint-Petersburg : Leningrad State University n. a. A. S. Pushkin, 201, s. 264-281.

29.Kargul J., Autorytet człowieka starego [w:] Soma i psyche w edukacji dojrzałych wiekiem kobiet i mężczyzn, Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Mirosław Wójcik (Red.),
Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2011, s. 167-175.

30. Kargul J., L'application de la théorie de l'éducation tout au long de la vie dans les recherches biographiques [w:] Méandres D'éducation, 2001-2012, s. 18-22.

31. Kargul J., Information on the Activities of the Counselogical Association [w:] Psychology Research, 2012, 2 (3), s. 201-204.
32. Kargul J., "Kultura przemocy" a ludzie starzy [w:] Rocznik Lubuski, 2012, 38 (2), s. 129-139.
33. Kargul J., Bilon A., Socio-Cultural Contexts for Defining the Role of Counsellors [w:] Studia Poradoznawcze, 2012, s. 265-287.
34. Kargul J., Bilon A., Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy [w:]
Studia Poradoznawcze, 2012, s. 85-109.
35. Kargul J.,Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury : podręcznik akademicki, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, 380 s.

36. Kargul J O oświatę dorosłych w świetle kultury neoliberalizmu, „Edukacja Dorosłych”  2013 nr 1, s. 25-33.

37. Kargul J., Poradnictwo i edukacja dorosłych w rodzinie [w:]  Rodzinne źródło dobrostanu społecznego, red. E Górnikowska-Zwolak i M. Wójcik, Wydawnictwo Górnośląskiej WSP, Mysłowice 2013 s. 25-33

38. Kargul J Uczenie się  dorosłych w kulturze pośpiechu, [w:] Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej , red. Ewa Solarczyk - Ambrozik,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 53-59

39. Kargul J. Contemporary Counseling and Its Discontents: A Counselogist on Homo Consultans, “Psychology Research”, Apr. 2014, Vol. 4, No. 4, s. 322-327

40. Kargul J. Powojenny ogląd samokształcenia w Polsce, [w:] „Rocznik Andragogiczny” 2014, s. 351-363

41. Kargul J., Wykład Profesor Olgi Czerniawskiej w rozwój andragogiki w świetle Jej wystąpień odnotowanych przez uczestników Letniej Szkoły andragogów i Poradoznawców, [w:]  Oświata dorosłych. Inspiracje i wyzwania,. Tom dedykowany Profesor Oldze Czerniawskiej z okazji 85.urodzin, pod red. Elżbiety Woźnickiej, Warszawa – Łódź 2015, s.61-70 

Józef Kargul

Kadra:

prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk

prof. dr hab. Alicja Kargulowa

prof. DSW dr hab. Ryszard Kałużny 

prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik

dr Andrzej Chmiel

dr Teresa Chmiel

dr Zbigniew Paśko

dr Anetta Pereświet-Sołtan

dr Elżbieta Kalinowska