Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

Biogram

prof. dr hab. Alicja Kargul

Pedagog, andragog, poradoznawca. Profesor nadzwyczajny (tytuł profesora w 1998) w Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1999 profesor zwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

 

Kontakt: alicja.kargul@dsw.edu.pl

 

Wykaz publikacji :

Kargulowa A., Poradnictwo zawodowe na tle przemian kulturowych [w:] Człowiek - kultura - edukacja, pod red. J. Papieża, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

Kargulowa A., Poradnictwo andragogiczne. Konsekwencje paradygmatycznego przesunięcia [w:] Teraźniejszość –Człowiek –Edukacja, 2006, nr 2.

Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacja dorosłych pod. red. T. Aleksandra i D. Barwińskiej, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Technologii Eksploatacji, Kraków - Radom 2007, s. 115 –121.

Kargulowa A., Refleksje wokół tematu konferencji „Poradnictwo między etyką a techniką” [w:] Poradnictwo między etyką a techniką pod red. V. Podgórnej, Kraków 2007, Impuls, s. 35 – 50.

Kargulowa A., Pomoc przez porady. Statyczna „versus” procesualna struktura poradnictwa w przestrzeni życia społecznego [w:] Pedagogika społeczna. Debata, pod red. E. Marynowicz –Hetki, Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 444-465.

Kargulowa A., Poradnictwo jako forma pomocy młodzieży [w:] Zagrożenia okresu dorastania pod red. Z. Izdebskiego, Zielona Góra 2008, Oficyna Wydawnicza U.Z. s. 267 –275.

Kargulowa A., Wojtasik B., Badanie jakości poradnictwa [w:] Jakość w poradnictwie zawodowym, Grażyna Morys-Gieorgica (Red.), Warszawa : Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2004, s. 7-26.

Kargulowa A., W kwestii akademickiego statusu poradoznawstwa [w:] Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu, Alicja Kargulowa (Red. nauk.), Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 15-35.

Kargulowa A., Summary [w:] Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu : podręcznik akademicki, Alicja Kargulowa (Red. nauk.), Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 424-428.


Kargulowa A., Wstęp [w:] Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu : podręcznik akademicki, Alicja Kargulowa (Red. nauk.), Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 7-14.


Kargulowa A., (red,) Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, PWN, Warszawa 2009.

Kargulowa A., Poradnictwo wobec kultury indywidualizmu [w:] Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 2009, 2 (46), s. 7-18.


Kargulowa A., (Red. nauk.)Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, 430 s.


Kargulowa A., Poradnictwo zawodowe w poglądach Profesor Wandy Rachalskiej [w:] Wybrane aspekty doradztwa zawodowego, Gertruda Wieczorek (Red.), Katowice : "Śląsk", 2009, s. 28-37.


Kargulowa A., Zmiany w polskim poradnictwie [w:] Edukacja Dorosłych, 2010, 1 (62), s. 9-26.


Kargulowa A., Miejsce poradnictwa w kulturze indywidualizmu [w:] Poradnictwo w kulturze indywidualizmu, Edyta Zierkiewicz, Violetta Drabik-Podgórna (Red.), Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010, s. 45-57.


 Kargulowa A., O poradnictwie społeczeństwa sieci [w:] Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 2010, 2 (50), s. 7-22.


Kargulowa A., Ewa Trębińska-Szumigraj "Współuzależnienie matek narkomanów", Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010, 248 stron : (co-dependence of addicts' mothers)


Praca recenzowana: Współuzależnienie matek narkomanów, Ewa Trębińska-Szumigraj : Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2010 [w:] Alkoholizm i Narkomania : 2011, T. 24, nr 1, s. 61-63.

Kargulowa A., "Inny" w pedagogice [w:] Pedagogika ogólna : dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym : praca zbiorowa, Teresa Hejnicka-Bezwińska (Red.), Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011, s. 73-80.


Kargulowa A., Próba zainteresowania pedagogiki ogólnej uczeniem się w sytuacji poradniczej [w:] Przegląd Pedagogiczny, 2011, 1, s. 124-134.


Kargulowa A., On the counselling of a network socjety [w:] Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 2011, s. 45-60.


Kargulowa A., Counselling in the Satellite Communication Era [w:] Studia Poradoznawcze, 2012, s. 201-215.


Kargulowa A., Poradnictwo ery komunikacji satelitarnej [w:] Studia Poradoznawcze, 2012, s. 19-34

 

Alicja Kargul

Kadra:

prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk

prof. dr hab. Józef Kargul

prof. DSW dr hab. Ryszard Kałużny 

prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik

dr Andrzej Chmiel

dr Teresa Chmiel

dr Zbigniew Paśko

dr Anetta Pereświet-Sołtan

dr Elżbieta Kalinowska