Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

Kadra

prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk

Pedagog. Otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych w 1990 roku. Jego zainteresowania naukowe to: historia wychowania oraz pedagogika porównawcza. Jest autorem książek: Edukacja w krajach rozwiniętychWybrane zagadnienia szkolnictwa i wychowania w świeciePedagogika porównawcza oraz Cywilizacje zachodnie[więcej].

prof. dr hab. Józef Kargul
prof. dr hab. Józef Kargul

prof. dr hab. Józef Kargul

Pedagog, andragog- magisterium (1962), w latach 1971-1996: asystent (1971), adiunkt (1972), docent (1980), profesor nadzwyczajny (tytuł profesora 1992) w Uniwersytecie Wrocławskim, od 1997 profesor zwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego [więcej].

prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik
prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik

prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik

Profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, doktor habilitowana w zakresie pedagogiki – pedagogiki ogólnej. Jest członkiem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1999 r. do 2003 r. pełniła funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia [więcej].

prof. dr hab. Alicja Kargulowa
prof. dr hab. Alicja Kargulowa

prof. dr hab. Alicja Kargulowa

Pedagog, andragog, poradoznawca - magisterium (1962),  studia doktoranckie  w UG 1972-1975, doktor -adiunkt w Uniwersytecie Wrocławski m (1975), docent (1986), profesor nadzwyczajny (tytuł profesora 1998) w Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1999 profesor zwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego [więcej].

dr Bartosz Błaszczak

Dziekan Wydziału Zamiejscowego DSW w Kłodzku, prezes Fundacji na rzecz Studiów nad Kulturą i Edukacją Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Absolwent Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor artykułów na temat pozycji europejskich partii Zielonych na krajowych rynkach wyborczych. Specjalista ds. badań rynkowych, uczestnik kampanii wyborczych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. W pracy zawodowej od wielu lat związany z samorządem lokalnym.

dr Andrzej Chmiel

Psycholog, Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie psychologii klinicznej. Ukończył studia doktoranckie w zakresie pedagogiki oraz niepełny drugi fakultet z filozofii. Posiada rozszerzenie specjalizacji z seksuologii oraz reklamy[więcej].

dr Teresa Chmiel
dr Teresa Chmiel

dr Teresa Chmiel

Pedagog, Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Pedagogiki. Wykładowca przedmiotów: metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, teoria wychowania, psychologiczno-pedagogiczne aspekty pracy w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Opiekun praktyk studenckich [więcej].

dr Michał Mielczarek

Socjolog (magisterium na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 r.), doktor nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika, stypendysta European Doctoral Programme in Career Guidance & Counselling (ECADOC), adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, nauczyciel akademicki i badacz. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej [więcej]

dr Zbigniew Paśko
dr Zbigniew Paśko

dr Zbigniew Paśko

Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie filologii i pedagogiki. Specjalista z zakresu socjologii literatury, językoznawstwa, socjologii edukacji, pedagogiki społecznej i pedeutologii. Jego zainteresowania naukowe to: pogranicze sztuk, andragogika, problematyka uzdolnień, funkcjonowanie szkolnictwa niepublicznego, szkolnictwo alternatywne, partycypacyjny nadzór pedagogiczny, losy absolwentów [więcej].

dr Tomasz Tokarz
dr Tomasz Tokarz

dr Tomasz Tokarz

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej - kierownik Zakładu Historii Edukacji. Koordynator merytoryczny w Dolnośląskim Centrum Innowacji Edukacyjnych przy DSW. Członek Polskiego Centrum Mediacji. Wiceprezes Fundacji „Edukacja w Wolności” (prowadzącej we Wrocławiu wolną szkołę demokratyczną „Mozaika”) [więcej].