Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

Regulamin Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Postanowienia ogólne

  1. Do korzystania ze zbiorów Biblioteki DSW uprawnione są wszystkie osoby pełnoletnie.
  2. Zapisy do Biblioteki DSW dokonywane są wyłącznie po okazaniu oraz na podstawie aktualnego dokumentu tożsamości oraz po podpisaniu oświadczenia o przyjęciu do wiadomości niniejszego regulaminu wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Bibliotece DSW z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Osoba zapisująca się do Biblioteki DSW może posiadać w niej tylko jedno konto.

Status użytkownika

Wymagane dokumenty

Liczba egzemplarzy
do wypożyczenia

Dostęp do baz danych

Pracownik etatowy DSW

Dowód osobisty

10

Bez ograniczeń

Pracownik nieetatowy DSW

Dowód osobisty

 5

Bez ograniczeń

Student DSW

Legitymacja lub indeks

10

Bez ograniczeń

Student innej uczelni

Dowód osobisty oraz indeks
z kartą zobowiązań

 5

Bez ograniczeń

Osoba prywatna

Dowód osobisty / Paszport + inny dokument z adresem

 3

Bez ograniczeń

W oparciu o Regulamin Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Pełna wersja Regulaminu Biblioteki DSW:  biblioteka.dsw.edu.pl/pl/o-bibliotece/regulaminy-i-zarzadzenia/regulamin-biblioteki-dsw